Opplæring førerkort klasse B

Under stødig veiledning fra våre erfarne trafikklærere lærer du hvordan du skal ferdes i trafikken på en sikker, effektiv, miljøvennlig og behagelig måte. Sammen tilpasser vi antall kjøretimer opp mot ditt eget behov – og etter hvor mye du øvingskjører privat. Vi tilbyr trafikkopplæring med manuelt gir.

Trafikalt grunnkurs

Kurset er obligatorisk, og må tas før du kan begynne tradisjonell øvelseskjøring hos oss. Trafikalt grunnkurs er altså det første steget i retning eget førerkort, og skal gi deg en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være fører av et kjøretøy.

Mørkedemo

Du lærer hvordan du skal opptre som bilfører og fotgjenger i mørket. Kurset foregår i bil i reelle trafikksituasjoner. Det er trafikklæreren som kjører, mens du som elev er passasjer.

Kurset er obligatoriskt.

Førstehjelpskurs

Kurset er obligatorisk og tar for seg plikter ved trafikkuhell og praktisk førstehjelp. Skal du ta førerkort må du ha gjennomført dette kurset før praktisk prøve.

Kurset er obligatorisk.

Sikkerhetskurs på vei

Dette kurset kjenner de fleste som «langkjøring». Kurset består av fire ulike deler, og handler kort fortalt om egenvurdering og sikker ferd i ulike trafikkmiljø og -situasjoner. For å få størst mulig utbytte av dette kurset, bør du ideelt sett allerede være god nok til å klare den praktiske førerprøven.

Kurset er obligatorisk.